top of page

ISTANBUL'UN

TARİHİNDE

GEZİN

KEŞFEDİN

KONAKLAYIN.

karakoy-3.jpg
Karaköy'ün Sırrı

    Karaköy Limanı ve Galata çok çok uzun yıllardır farklı bölgelerden ve farklı kültürlerden gelen insanlara ev sahipliği yapmış ve onların hikayelerini saklamıştır. Karaköy’de yer alan dört çatı kilisesi ve lojmanların müdavimleri de bu hikayelerin bir kısmını saklamaya devam ediyor. 

Eski zamanlarda Karaköy

     Karaköy Bizans zamanından beri bir limana sahiptir. Bölgenin esas hakimi olan Cenevizli tüccarlar Galata bölgesine yerleşmiş ve M.S. 1000 yılında Karaköy limanını aktif olarak kullanmaya başlamışlardır. Pera, özel izinle Galata’ya yerleşen Cenevizlilerin öncülüğüyle kurulmuştur. Bu bölgenin en ilginç özelliklerinden biri yerleşim alanının dışında kalmasıdır. Cenevizliler, Latin işgali sırasında bölgede hakimiyetlerini yitirmiş ve 12. yüzyılda bölgede tekrar hakimiyet kurmuşlardır. Bu dönemde  imparatorluğun iznini almadan Galata’nın etrafını surlarla çevirmişlerdir. Tarihsel olarak bu bölge farklı kültürleri bir arada yaşatan, farklılıkları besleyen ve egemen otoritenin imtiyazlar sunduğu bir yapıya sahip olmuştur.

Peki Karaköy ismi nereden geliyor?

  ​

    Karaköy isminin, Museviliğin Karai mezhebine bağlı Türkler’den geldiği düşünülmektedir. Musevilik Hazar’dan Kırım’a göçen Museviler vasıtasıyla Kırım Türkleri arasında yayılmıştır. Bizans ile yakın ilişkileri sebebiyle Karaimler ya da Karaylar bu coğrafyada farklı yerlerde cemaatler halinde yaşamışlardır. Osmanlı döneminde de devam eden ilişkiler İstanbul’u cemaatin merkezi haline getirmiştir.

Karaköy farklı mezhep ve dinler tarafından kullanılan kiliselere, sinagog ve okullara ev sahipliği yapmaktadır. Farklı kültürlere kucak açan semt, tarihi boyunca kozmopolit yapısını sürdürmüştür.

Aynoros ve çatı kiliseleri

     Şehrin yerleşim sınırları dışında kalan Galata semti ve Karaköy Limanı, Bizans döneminden başlayarak “dışardan gelenlerin” uğrak yeri olmuştur. Karaköy’de Ruslar tarafından 19. yüzyılda Rusya’dan Kudüs ve Aynoros’a (Mount Athos) giden hacılar için konaklama amaçlı misafirhaneler inşa edilmiştir. Aynoros 10. yüzyılda kurulmuş ve günümüze kadar bağımsızlığını sürdürmüştür. Yarımadada yer alan dinsel medeniyet 20 manastırdan oluşan topluluktur. Yunanistan’a bağlıdır ve nüfusu sadece erkekler oluşturur. Kadınların bölgeye girmesi yasaktır. 

Karaköy'de Gezilecek Yerlerden Bazıları

 1. Galata Kulesi
      Bir zamanlar İsa kulesi olarak adlandırılan Galata Kulesi’nin yapım tarihi tam olarak bilinmese de MS 500’lü yılların başlarında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Tarihi Galata bölgesinin en eski ve en önemli eseri olan kuleyi; Romalılar, Venedikliler, Cenevizliler ve Osmanlılar farklı amaçlarla kullanmışlardır.

1. Sokullu Mehmet Paşa Camii
      Karaköy gezilecek noktalar

Karaköy gezilecek yerler arasında olan Sokullu Mehmet Paşa Camii, Mimar Sinan’ın eserlerinden biridir.


Karaköy Arap Camii
     Arap Camii, Karaköy Perşembe Pazarı’nda binaların arasında sıkışmış kalmış konumuyla ilk bakışta dikkatinizi çekmiyor.
     Caminin bulunduğu ara sokaktan içeri girdiğinizde, çan kulesine benzeyen minaresi ve ilgi çekici mimarisi ile karşılaşıyorsunuz. 


Salt Galata
     Karaköy Gezilecek Yerler arasında olan Salt Galata, eski Osmanlı Bankası binasıdır. Bankalar Caddesi üzerinde yer alan mekan, çoğu 19. yy’da yapılan binaların en ünlüsüdür. Bugün Salt Galata adıyla, müzeye dönüştürülen binanın içinde kütüphane, kafe ve şık bir restaurant bulunuyor.

 

bottom of page